Kursus for blinde og svagsynede elever i 7. - 10. klasse

Dato

Uge 2 søndag d. 7. til fredag d. 12. januar 2018.

Hvem henvender kurset sig til?

Svagsynede og blinde skoleelever fra 7. – 10. klasse, der forventer at deltage i folkeskolens prøver.

Effekt af kurset

Det forventes at deltagerne:

  • Erhverver styrkede forudsætninger for at mestre ungdomslivet såvel fagligt som socialt
  • Får kendskab til muligheder for egen videre uddannelse
  • Opnår sociale relationer og kompetencer i samværet med ligestillede

Kursusindhold

Indholdet fokuserer på ungdomsliv og uddannelse

Du får:

  • Information om uddannelsesmuligheder og folkeskolens prøver
  • Viden om dig selv og din krop
  • Motion og fysisk aktivitet
  • Øvet de engelske punktforkortelser - for blinde elever
  • Viden om synskompenserende teknologi, lys og optik - for svagsynede elever
  • Mulighed for samvær med jævnaldrende.

Blinde og svagsynede deltagere undervises delvist sammen og delvist hver for sig.

Opfølgning

Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport om undervisning og aktiviteter under elevens ophold.

Pris

Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktpersoner

Kursusleder, synskonsulent Randi Møllebro
Mail: ranm@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf. 29 46 46 38
 
Kursustilrettelægger, skolekonsulent Dorte Larsen
Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf. 26 24 87 61

Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen
Mail: loi@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf. 59 57 02 28

Indstillingsfrist

Den lokale synskonsulent indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset senest fredag d. 20. november 2017 til Synscenter Refsnæs.
Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk
Synscenter Refsnæs sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien.

Ansøgningsfrist

Fredag d. 1. december 2017