Inspirationskursus/ førstegangsophold for 0- 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Dato

2017
Uge 39 mandag d. 25. september til fredag d. 29. september 2017.

Hvem henvender kurset sig til?

Forældre der har et barn med synshandicap i alderen 0 - 6 år, med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer. Kurset henvender sig både til nye familier, og til familier, som tidligere har været på kursus på Synscenter Refsnæs.

Effekt af kurset

Det forventes at forældrene får:

 • Viden om barnets generelle udvikling
 • Viden om barnets synsmæssige ressourcer og begrænsninger
 • Viden om syn og synskompenserende materialer
 • Tværfaglig rådgivning, forslag og praktiske anvisninger om tiltag og hjælpemidler til barnet
 • Konkrete forslag til, hvordan barnets videre trivsel, udvikling og læring kan støttes
 • Mulighed for samvær, netværksdannelse og gensidig inspiration med forældre i samme situation

Det forventes at barnet får:

 • Oplevelser og erfaringer der fremmer barnets synsmæssige opmærksomhed
 • Oplevelser og erfaringer der fremmer barnets øvrige sansemæssige opmærksomhed
 • Begyndende kendskab til alternativ kommunikation

Det forventes at de fagprofessionelle får:

 • Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger
 • Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling og spiller sammen med barnets andre funktionsnedsættelser
 • En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning
 • Konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med barnets trivsel, udvikling og læring i daginstitutionen

Kursusindhold

Forældrene vil modtage generel og specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner:

 • Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse
 • Sanser, samvær og kommunikation
 • Synets indflydelse på den motoriske udvikling
 • Orientering og mobility
 • Alternativ kommunikation - Aktiv læring og leg
 • Information fra socialrådgiver vedr. lov om social service
 • Udvikling, kontakt, interaktion og motivation

Oplægsholderne er synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, mobilityinstruktør og psykolog.

Kursets organisering

Kursusdagene kan afholdes på Synscenter Refsnæs eller lokalt. Afholdes kurset på Synscentret opholder børnene sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med det tværfaglige team. Igennem samvær og leg observeres børnene løbende.

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor børn, forældre og det tværfaglige team gensidigt inspirerer hinanden. Hvis kurset afholdes lokalt vil det blive tilrettelagt i samarbejde med den lokale synskonsulent og pædagoger i specialinstitutioner.

Opfølgning

Kurset afsluttes med en individuel samtale, hvor det tværfaglige team giver specialrådgivning omkring barnets videre trivsel, udvikling og læring. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker dette. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til.

Kursusafgift

Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Kursustilrettelægger, synskonsulent Connie Horndrup
Mail: cchh@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 61 og 23 81 84 70

Indstillingsfrist

Kursustilrettelægger tilstræber, at børnene i kursusforløbet matcher hinanden, så vidt det er muligt, så programmet kan udarbejdes i forhold til børnenes alder, udviklingsniveau og kompetencer.

Derfor er der fælles ansøgningsfrist til kursustilbud for synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser.

Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 4, til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger omkring barnets syn, øvrige handicap, udvikling og hvad der ønskes særligt fokus på.

Samtykkeerklæring og fototilladelse udfyldes inden kurset.

Indstillingsskema sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg senest mandag den 1. maj 2017 eller mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Synscenter Refsnæs sender herefter besked til familien om hvilket kursus de er optaget på, samt foreløbigt program. Familien skal efterfølgende bekræfte, at de ønsker at deltage.

Deltagerantal

Der kan deltage 4–6 børn/familier på dette kursus

Andre relevante kursustilbud

Uge 19 2017. Kursus for personale, der underviser blinde og svagsynede skolebørn med yderligere funktionsnedsættelser

Det er ikke længere muligt at ansøge.