Gruppeforløb for elever som er punktlæsende 2. – 6. kl.

Dato

Uge 45, 2018 søndag den 4. til fredag 9. november

Hvem henvender forløbet sig til?

Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens 2. – 6. klasse

Mål med forløbet

Det forventes at deltagerne

  • bliver mere selvhjulpne i dagligdagen via kursets ADL-aktiviteter
  • styrkes i at anvende deres punktapparat og relevante teknologiske hjælpemidler
  • via resultatet af kursets læse-, stave- og matematiktest får afsæt for videre indlæring i hjemmemiljøet
  • får kendskab til engelske punktforkortelser
  • inspireres til idrætsaktiviteter i skole og fritid
  • har sociale relationer med ligestillede
  • opnår indsigt i egne personlige og sociale kompetencer via deltagelse i aktiviteter tilrettelagt for blinde børn.

Forældrene får tilbagemelding og vejledning med afsæt i barnets skolegang og fritidsaktiviteter i ugens løb.

Forløbets indhold

Brug af teknologiske hjælpemidler indgår som en væsentlig del af undervisningen.
Elevernes faglige niveau testes i læsning, stavning og matematik med særligt fokus på det manglende syns indflydelse på dette.

Der undervises endvidere i idræt, svømning og engelske punktforkortelser.
Eleverne instrueres i og anvender relevante ADL-teknikker, i situationer, hvor det er hensigtsmæssigt.  

Mulighed for socialt samvær med ligestillede jævnaldrende kammerater vægtes højt i alle sammenhænge.

I forløbet indgår lektielæsning som et særligt punkt, hvor det iagttages hvordan eleven anvender sine medbragte hjælpemidler.

Forløbets organisering

Forløbets indhold koordineres af lærere og pædagoger, idet der er sammenhæng i aktiviteterne i skole og fritid.

Forældrene indbydes til en overnatning fra torsdag til fredag. Der vil være mulighed for at danne netværk med de øvrige forældre og se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i ugens løb. 

Metodebeskrivelse

Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling
ST – prøver. Pædagogisk analyse for stavning
T – læseprøver (1977 standarder)

Opfølgning

Fredag formiddag tilbydes forældrene en individuel samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i forløbet vedrørende ugens forløb. Barnets lokale synskonsulent og lærere er med forældrenes samtykke også velkommen.
Der udarbejdes efterfølgende en individuel rapport, der tilsendes til de personer og de institutioner, som elevens forældre har givet samtykke til.

Forløbsafgift

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit.

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Forløbsleder og synskonsulent Randi Møllebro
Mail: ranm@remove-this.regionsjaelland.dk 
Tlf.: 29 46 46 38

Forløbstilrettelægger og skolekonsulent Lone Ibsen.
Mail: loi@remove-this.regionsjaelland.dk 
Tlf.: 59 57 02 28

Henvendelsesfrist

Den lokale synskonsulent udfylder henvendelsesskema i samråd med forældrene og barnet til kurset senest 27. august 2018 til Synscenter Refsnæs.
Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk
Synscenter Refsnæs sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien.

Ansøgningsfrist

Fredag, d. 19. oktober 2018

Deltagerantal

Maksimalt 12 deltagere