Kurser

10/09 - 2018:  Kursus for personale, der underviser punktlæsende skoleelever

Lærere, støttepersoner og pædagoger, der underviser eller skal undervise inkluderede punktlæsende elever i folkeskolen....Læs mere

24/09 - 2018:  Kursus for medarbejdere i folkeskolen, der underviser elever med synsnedsættelse

Lærere, støttepersoner og andre, der underviser elever med nedsat syn. ...Læs mere

26/10 - 2018:  Weekendkursus for forældre til et barn med en NCL (SV) diagnose

Kurset henvender sig til alle forældre til børn og unge med en NCL diagnose. Også forældre der har mistet et barn med en NCL sygdom kan deltage i kurset...Læs mere

18/03 - 2019:  Kursus for personale, der arbejder med børn og unge 0-17 år med synsnedsættelse eller blindhed og yderligere funktionsnedsættelser

Kurset er målrettet fagprofessionelle, som arbejder med børn/unge, der har nedsat syn og yderligere funktionsnedsættelser...Læs mere

03/04 - 2019:  Kursus for personale der arbejder med børn og unge med en NCL (SV) diagnose

Kurset henvender sig til pædagoger, lærere og andre der arbejder med børn og unge med en NCL diagnose i børnehave, skole, SFO, som støttepersoner i hjemmet, eller personale i bosteder og aktivitetstilbud...Læs mere

06/05 - 2019:  Kursus for pædagoger, dagplejere og terapeuter, der arbejder med småbørn med blindhed eller synsnedsættelse

Kurset henvender sig til pædagoger, dagplejere og terapeuter, som i dagtilbud og SFO arbejder med småbørn, som har blindhed eller synsnedsættelse...Læs mere

16/06 - 2019:  Sommerskole for børn og unge med en NCL (SV) diagnose

Alle børn og unge med NCL (SV)- diagnoser og deres støttepersoner...Læs mere

Regler for nedslag i kursusafgift ved afmelding:

Ved afmelding senest 1 mdr. før kursets start refunderes 50 % af kursusafgiften

Ved afmelding 30 – 14 dage før kursets start refunderes 25 % af kursusafgiften

Ved senere afmelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution