Kurser til forældre

09/04 - 2018:  Inspirationskursus/ førstegangsophold for 0- 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Forældre der har et barn med synshandicap i alderen 0 - 6 år, med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer....Læs mere

23/04 - 2018:  Observationsophold for svagsynede 3-5 årige børn og deres forældre

Observationsforløbet for forældre til synshandicappede småbørn i alderen 3 – 5 år, med fokus på tidlig stimulering og tværfaglig syns- og udviklingsvurdering af barnet....Læs mere

15/05 - 2018:  Førstegangskursus for forældre med 0- 3 årige småbørn, som er svagsynede eller blinde, samt forældre til småbørn med andre funktionsnedsættelser

Introduktionskursus for forældre som har et barn med synshandicap, samt forældre til børn med synshandicap med andre funktionsnedsættelser...Læs mere

04/06 - 2018:  Inspirationsforløb/ førstegangsophold for 0- 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Forældre der har et barn med synshandicap i alderen 0 - 6 år, med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer...Læs mere