Kurser for fagpersonale

Her er en oversigt over de kurser vi tilbyder dig som fagperson. Du kan tilmelde dig kurserne eller få din leder til at kontakte os.

08/05 - 2017:  Kursus for personale, der underviser blinde og svagsynede skolebørn med yderligere funktionsnedsættelser

Lærere, pædagoger og andre medarbejdere der arbejder med børn/unge, der er blinde, svagsynede og har andre funktionsnedsættelser. ...Læs mere

11/09 - 2017:  Kursus for personale, der underviser punktlæsende skoleelever

Lærere, støttepersoner og pædagoger, der underviser eller skal undervise inkluderede blinde og punktlæsende elever i folkeskolen....Læs mere

Regler for nedslag i kursusafgift ved afmelding:

Ved afmelding senest 1 mdr. før kursets start refunderes 50 % af kursusafgiften

Ved afmelding 30 – 14 dage før kursets start refunderes 25 % af kursusafgiften

Ved senere afmelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution