Kursusoversigt

Kurser 6 - 17 år

30/10 - 2017:  Skolestartsvurdering

Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. ...Læs mere

06/11 - 2017:  Kursus for skoleelever i 0. - 1. klasse og deres forældre

Svagsynede og punktlæsende elever i folkeskolens 0. - 1. klasse og deres forældre....Læs mere

13/11 - 2017:  Skolestartsvurdering

Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer....Læs mere

04/12 - 2017:  Skolestartsvurdering

Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer....Læs mere

10/12 - 2017:  Forløb for blinde og svagsynede skoleelever i 7. - 10. klasse, der ikke skal til folkeskolens prøver

Svagsynede og blinde elever fra 7. skoleår til max 17 år, der er mobile, i stand til at kommunikere samt til at klare basal personlig pleje...Læs mere

07/01 - 2018:  Forløb for blinde og svagsynede elever i 7. - 10. klasse

Svagsynede og blinde skoleelever fra 7. – 10. klasse, der forventer at deltage i folkeskolens prøver...Læs mere

22/01 - 2018:  Observationsophold og skolestartsvurdering for blinde 3-6 årige børn og deres forældre

Udredningsforløb for blinde 3 - 5 årige børn, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for et udredningsforløb med observation og rådgivning ved et tværfagligt team...Læs mere

27/02 - 2018:  Inspirationsdage for synshandicappede skolebørn 7 - 17 år, med yderligere funktionsnedsættelser

Skolebørn med synshandicap i alderen 7 - 17 år, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer samt deres forældre....Læs mere

04/03 - 2018:  Forløb for svagsynede skolebørn i 2.- 6. klasse

Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler....Læs mere

18/03 - 2018:  Forløb for svagsynede skolebørn i 2. - 6. klasse

Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler....Læs mere

09/04 - 2018:  Inspirationskursus/ førstegangsophold for 0- 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Forældre der har et barn med synshandicap i alderen 0 - 6 år, med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer....Læs mere

24/06 - 2018:  Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen

Alle børn og unge med NCL (SV)- diagnoser og deres støttepersoner ...Læs mere

01/07 - 2018:  Sommerskolen

Inkluderede børn og unge med synsnedsættelse og blindhed fra hele landet fra 1. til 9. klasse....Læs mere