Forløbsoversigt

Gruppeforløb

24/06 - 2018:  Sommerskole for børn og unge med NCL (SV) diagnose

Alle børn og unge med NCL (SV)- diagnoser og deres støttepersoner ...Læs mere

01/07 - 2018:  Sommerskolen

Inkluderede børn og unge med synsnedsættelse og blindhed fra hele landet fra 1. til 9. klasse....Læs mere

04/11 - 2018:  Gruppeforløb for elever som er punktlæsende 2. – 6. kl.

Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens 2. – 6. klasse...Læs mere

20/01 - 2019:  Gruppeforløb for skoleelever i 7. – 9. kl. som er punktlæsende eller har synsnedsættelse

Forløbet henvender sig til skoleelever i folkeskolens 7. – 10. kl. som har blindhed eller synsnedsættelse...Læs mere

25/03 - 2019:  Udredningsforløb for 3 - 5 årige småbørn med synsnedsættelse, og deres forældre

Forældre til småbørn med synshandicap, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team...Læs mere

30/06 - 2019:  Sommerskole for 1. – 9. klasses skoleelever med synsnedsættelse eller blindhed

Børn og unge fra hele landets folkeskoler fra 1. til 9 klasse, samt specialklasser/skoler indtil 18 år, kan deltage ved denne store begivenhed....Læs mere