Kursusoversigt

Alle kurser

27/02 - 2018:  Inspirationsdage for synshandicappede skolebørn 7 - 17 år, med yderligere funktionsnedsættelser

Skolebørn med synshandicap i alderen 7 - 17 år, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer samt deres forældre....Læs mere

04/03 - 2018:  Forløb for svagsynede skolebørn i 2.- 6. klasse

Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler....Læs mere

18/03 - 2018:  Forløb for svagsynede skolebørn i 2. - 6. klasse

Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler....Læs mere

04/04 - 2018:  Kursus for personale der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt Sygdommen

Kurset henvender sig til pædagoger, lærere og andre der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen (børnehave, skole, SFO, støttepersoner i hjemmet, personale i bosteder og aktivitetstilbud...Læs mere

09/04 - 2018:  Inspirationskursus/ førstegangsophold for 0- 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Forældre der har et barn med synshandicap i alderen 0 - 6 år, med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer....Læs mere

23/04 - 2018:  Observationsophold for svagsynede 3-5 årige børn og deres forældre

Observationsforløbet for forældre til synshandicappede småbørn i alderen 3 – 5 år, med fokus på tidlig stimulering og tværfaglig syns- og udviklingsvurdering af barnet....Læs mere

15/05 - 2018:  Førstegangskursus for forældre med 0- 3 årige småbørn, som er svagsynede eller blinde, samt forældre til småbørn med andre funktionsnedsættelser

Introduktionskursus for forældre som har et barn med synshandicap, samt forældre til børn med synshandicap med andre funktionsnedsættelser...Læs mere

22/05 - 2018:  Kursus for pædagoger, dagplejere samt terapeuter, der arbejder med småbørn med synsnedsættelser og blindhed

Kurset henvender sig til pædagoger, dagplejere og terapeuter, som arbejder med småbørn, med synsnedsættelse eller blindhed samt personale som arbejder med børn som udover manglende synsfunktion har andre handicapkombinationer (vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO eller lign.)...Læs mere

04/06 - 2018:  Inspirationsforløb/ førstegangsophold for 0- 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Forældre der har et barn med synshandicap i alderen 0 - 6 år, med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer...Læs mere

24/06 - 2018:  Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen

Alle børn og unge med NCL (SV)- diagnoser og deres støttepersoner ...Læs mere

01/07 - 2018:  Sommerskolen

Inkluderede børn og unge med synsnedsættelse og blindhed fra hele landet fra 1. til 9. klasse....Læs mere