Kursusoversigt

Alle kurser

07/01 - 2018:  Forløb for blinde og svagsynede elever i 7. - 10. klasse

Svagsynede og blinde skoleelever fra 7. – 10. klasse, der forventer at deltage i folkeskolens prøver...Læs mere

22/01 - 2018:  Observationsophold og skolestartsvurdering for blinde 3-6 årige børn og deres forældre

Udredningsforløb for blinde 3 - 5 årige børn, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for et udredningsforløb med observation og rådgivning ved et tværfagligt team...Læs mere

27/02 - 2018:  Inspirationsdage for synshandicappede skolebørn 7 - 17 år, med yderligere funktionsnedsættelser

Skolebørn med synshandicap i alderen 7 - 17 år, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer samt deres forældre....Læs mere

04/03 - 2018:  Forløb for svagsynede skolebørn i 2.- 6. klasse

Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler....Læs mere

18/03 - 2018:  Forløb for svagsynede skolebørn i 2. - 6. klasse

Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler....Læs mere

09/04 - 2018:  Inspirationskursus/ førstegangsophold for 0- 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Forældre der har et barn med synshandicap i alderen 0 - 6 år, med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer....Læs mere

23/04 - 2018:  Observationsophold for svagsynede 3-5 årige børn og deres forældre

Observationsforløbet for forældre til synshandicappede småbørn i alderen 3 – 5 år, med fokus på tidlig stimulering og tværfaglig syns- og udviklingsvurdering af barnet....Læs mere

15/05 - 2018:  Førstegangsforløb for forældre med 0- 3 årige småbørn med synshandicap

Introduktionsforløb for forældre som har et barn med synshandicap...Læs mere

04/06 - 2018:  Inspirationsforløb/ førstegangsophold for 0- 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Forældre der har et barn med synshandicap i alderen 0 - 6 år, med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer...Læs mere

24/06 - 2018:  Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen

Alle børn og unge med NCL (SV)- diagnoser og deres støttepersoner ...Læs mere

01/07 - 2018:  Sommerskolen

Inkluderede børn og unge med synsnedsættelse og blindhed fra hele landet fra 1. til 9. klasse....Læs mere