Kursusoversigt

Alle kurser

05/04 - 2017:  Kursus for personale der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt Sygdommen

Kurset henvender sig til pædagoger, lærere og andre der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen (børnehave, skole, SFO, støttepersoner i hjemmet, personale i bosteder og aktivitetstilbud...Læs mere

19/04 - 2017:  Førstegangskursus for forældre med 0- 3 årige småbørn med synshandicap

Introduktionskursus for forældre som har et barn med synshandicap...Læs mere

24/04 - 2017:  Observationsophold for blinde 0-4 årige børn og deres forældre

Blinde småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres levealder, og hvor der er behov for observation og rådgivning ved tværfagligt team...Læs mere

08/05 - 2017:  Kursus for personale, der underviser blinde og svagsynede skolebørn med yderligere funktionsnedsættelser

Lærere, pædagoger og andre medarbejdere der arbejder med børn/unge, der er blinde, svagsynede og har andre funktionsnedsættelser. ...Læs mere

14/05 - 2017:  Kursus for blinde skolebørn i 2. – 6. klasse

Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens 2. – 6. klasse...Læs mere

25/06 - 2017:  Sommerskolen

Inkluderede børn og unge med synsnedsættelse og blindhed fra hele landet fra 1. til 9. klasse....Læs mere

25/06 - 2017:  Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen

Alle børn og unge med NCL (SV)- diagnoser og deres støttepersoner...Læs mere

21/08 - 2017:  Inspirationskursus/ førstegangsophold for 0- 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Forældre der har et barn med synshandicap i alderen 0 - 6 år, med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer. ...Læs mere

04/09 - 2017:  Observationsophold for svagsynede 3-5 årige børn og deres forældre

Udredningsforløb for svagsynede 3 - 5 årige børn, med behov for tværfaglig syns- og udviklingsvurdering samt specialrådgivning til forældre...Læs mere

11/09 - 2017:  Kursus for personale, der underviser punktlæsende skoleelever

Lærere, støttepersoner og pædagoger, der underviser eller skal undervise inkluderede blinde og punktlæsende elever i folkeskolen....Læs mere

17/09 - 2017:  Kursus for svagsynede skolebørn i 2.- 6. klasse

Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler....Læs mere

25/09 - 2017:  Inspirationskursus/ førstegangsophold for 0- 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Forældre der har et barn med synshandicap i alderen 0 - 6 år, med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer....Læs mere

01/10 - 2017:  Kursus for svagsynede skolebørn i 2.- 6. klasse

Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler....Læs mere

30/10 - 2017:  Skolestartsvurdering

Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. ...Læs mere

06/11 - 2017:  Kursus for skoleelever i 0. - 1. klasse og deres forældre

Svagsynede og punktlæsende elever i folkeskolens 0. - 1. klasse og deres forældre....Læs mere

13/11 - 2017:  Skolestartsvurdering

Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer....Læs mere

28/11 - 2017:  Førstegangskursus for forældre med 0- 3 årige småbørn med synshandicap

Introduktionskursus for forældre som har et barn med synshandicap...Læs mere

04/12 - 2017:  Skolestartsvurdering

Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer....Læs mere

10/12 - 2017:  Kursus for blinde og svagsynede skoleelever i 7. - 10. klasse, der ikke skal til folkeskolens prøver

Svagsynede og blinde elever fra 7. skoleår til max 17 år, der er mobile, i stand til at kommunikere samt til at klare basal personlig pleje...Læs mere

07/01 - 2018:  Kursus for blinde og svagsynede elever i 7. - 10. klasse

Svagsynede og blinde skoleelever fra 7. – 10. klasse, der forventer at deltage i folkeskolens prøver...Læs mere

22/01 - 2018:  Observationsophold og skolestartsvurdering for blinde 3-6 årige børn og deres forældre

Udredningsforløb for blinde 3 - 5 årige børn, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for et udredningsforløb med observation og rådgivning ved et tværfagligt team...Læs mere

27/02 - 2018:  Inspirationsdage for synshandicappede skolebørn 7 - 17 år, med yderligere funktionsnedsættelser

Skolebørn med synshandicap i alderen 7 - 17 år, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer samt deres forældre....Læs mere

04/03 - 2018:  Kursus for svagsynede skolebørn i 2.- 6. klasse

Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler....Læs mere

18/03 - 2018:  Kursus for svagsynede skolebørn i 2. - 6. klasse

Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler....Læs mere

09/04 - 2018:  Inspirationskursus/ førstegangsophold for 0- 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Forældre der har et barn med synshandicap i alderen 0 - 6 år, med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer....Læs mere

23/04 - 2018:  Observationsophold for svagsynede 0- 2 årige børn og deres forældre

Observationskursus for forældre til synshandicappede småbørn i alderen 0 – 2 år, med fokus på tidlig stimulering og tværfaglig syns- og udviklingsvurdering af barnet....Læs mere

15/05 - 2018:  Førstegangskursus for forældre med 0- 3 årige småbørn med synshandicap

Introduktionskursus for forældre som har et barn med synshandicap...Læs mere

24/06 - 2018:  Sommerskolen

Inkluderede børn og unge med synsnedsættelse og blindhed fra hele landet fra 1. til 9. klasse....Læs mere

24/06 - 2018:  Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen

Alle børn og unge med NCL (SV)- diagnoser og deres støttepersoner ...Læs mere