Kursusoversigt

Alle kurser

30/10 - 2017:  Skolestartsvurdering

Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. ...Læs mere

06/11 - 2017:  Kursus for skoleelever i 0. - 1. klasse og deres forældre

Svagsynede og punktlæsende elever i folkeskolens 0. - 1. klasse og deres forældre....Læs mere

13/11 - 2017:  Skolestartsvurdering

Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer....Læs mere

28/11 - 2017:  Førstegangskursus for forældre med 0- 3 årige småbørn, som er svagsynede eller blinde, samt forældre til småbørn med andre funktionsnedsættelser

Introduktionskursus for forældre som har et barn med synshandicap, samt forældre til børn med synshandicap med andre funktionsnedsættelser...Læs mere

04/12 - 2017:  Skolestartsvurdering

Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer....Læs mere

10/12 - 2017:  Forløb for blinde og svagsynede skoleelever i 7. - 10. klasse, der ikke skal til folkeskolens prøver

Svagsynede og blinde elever fra 7. skoleår til max 17 år, der er mobile, i stand til at kommunikere samt til at klare basal personlig pleje...Læs mere

07/01 - 2018:  Forløb for blinde og svagsynede elever i 7. - 10. klasse

Svagsynede og blinde skoleelever fra 7. – 10. klasse, der forventer at deltage i folkeskolens prøver...Læs mere

22/01 - 2018:  Observationsophold og skolestartsvurdering for blinde 3-6 årige børn og deres forældre

Udredningsforløb for blinde 3 - 5 årige børn, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for et udredningsforløb med observation og rådgivning ved et tværfagligt team...Læs mere

27/02 - 2018:  Inspirationsdage for synshandicappede skolebørn 7 - 17 år, med yderligere funktionsnedsættelser

Skolebørn med synshandicap i alderen 7 - 17 år, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer samt deres forældre....Læs mere

04/03 - 2018:  Forløb for svagsynede skolebørn i 2.- 6. klasse

Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler....Læs mere

18/03 - 2018:  Forløb for svagsynede skolebørn i 2. - 6. klasse

Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler....Læs mere

09/04 - 2018:  Inspirationskursus/ førstegangsophold for 0- 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Forældre der har et barn med synshandicap i alderen 0 - 6 år, med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer....Læs mere

23/04 - 2018:  Observationsophold for svagsynede 0- 2 årige børn og deres forældre

Observationsforløbet for forældre til synshandicappede småbørn i alderen 0 – 2 år, med fokus på tidlig stimulering og tværfaglig syns- og udviklingsvurdering af barnet....Læs mere

15/05 - 2018:  Førstegangsforløb for forældre med 0- 3 årige småbørn med synshandicap

Introduktionsforløb for forældre som har et barn med synshandicap...Læs mere

04/06 - 2018:  Inspirationsforløb/ førstegangsophold for 0- 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Forældre der har et barn med synshandicap i alderen 0 - 6 år, med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer...Læs mere

24/06 - 2018:  Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen

Alle børn og unge med NCL (SV)- diagnoser og deres støttepersoner ...Læs mere

01/07 - 2018:  Sommerskolen

Inkluderede børn og unge med synsnedsættelse og blindhed fra hele landet fra 1. til 9. klasse....Læs mere