Kontakt

Susanne Tina Johansen
Områdeleder - Boområdet
E-mail:
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63

Kontakt ved spørgsmål om Boområde 1

Anna Sofie Holm Pedersen
Afdelingsleder Fløjen og Efterskolen
E-mail:
Mobil: 93 56 74 80

Kontakt ved spørgsmål om Boområde 2

Tine Thorndal Poulsen
Afdelingsleder Birke- Egehuset
E-mail:
Tlf.: 59 57 02 47
Mobil: 24 67 76 98

Beskrivelse af boområdet

Synscenter Refsnæs tilbyder boophold og aflastning for blinde og svagsynede børn og unge, som har brug for et specialpædagogisk tilbud eller benytter sig af undervisningtilbuddet i Synscenter Refsnæs’ skole. Boområdet er delt op i 2 områder - Boområde 1 hvor huset Fløjen hører under og boområde 2, hvor husene Birke/Egehusene hører under.