Beskrivelse af boområdet

Synscenter Refsnæs tilbyder boophold og aflastning for blinde og svagsynede børn og unge, som har brug for et specialpædagogisk tilbud eller får undervisning i Synscenter Refsnæs’ skole. Vi har Boområde 1 hvor husene Vest og Toppen hører under. Boområde 2 der hører og Birke/Egehusene under.