Kontakt

Susanne Tina Johansen
Områdeleder - Boområdet
E-mail:
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63

Kontakt

Vest

Målgruppe:

Vest er et botilbud til børn og unge, hvor synshandicappet er det primære handicap og tillægshandicap af mindre betydning.

Den pædagogiske indsats bygger på blindepædagogiske principper om individualisering, helhedsoplevelse, virkelighedstilknytning og aktivering i et anerkendende miljø. Beboerne deltager i de daglige opgaver og der arbejdes målrettet med udvikling af ADL/Mobility og sociale kompetencer. Mål for arbejdet med beboerne i boområde 1 er, at de unge: 

 • udvikler selvstændighed og egenomsorg
 • kan holde sig sund og rask
 • kan gennemføre uddannelse
 • få arbejde eller beskæftigelse
 • så vidt muligt kan færdes på egen hånd
 • så vidt muligt kan bo selv

Pædagogisk tilgang

Dagligdagen bygger på de blindepædagogiske principper om individualisering, helhedsoplevelse, virkelighedstilknytning og aktivering. På Vest bliver barnet/den unge mødt med anerkendelse i et hjemligt miljø, hvor fokus er på individuel og social udvikling.

Alle der bor på Vest deltager i de daglige opgaver og arbejder målrettet med udvikling af ADL kompetencer ligesom mobility er en del af hverdagen.

Med baggrund i kommunens handleplan udarbejder vi i et tværfagligt samarbejde mellem skole/beskæftigelses tilbud og boenhed handleplan samt efterfølgende evaluering og afholder konferencer 2 gange årligt hvor alle samarbejdsparter inviteres.

Vi lægger vægt på

 • Individuelt tilrettelagt pædagogik, med udgangspunkt i at anerkende og respektere det enkelte barn/ung
 • Målrettet fokus på relationen mellem barn/ung og voksen
 • At formulere mål for udvikling i samarbejde med barnet/den unge/ forældre for børn under 18 og efterfølgende evaluere med henblik på at synliggøre udvikling af kompetencer og formulere nye mål.
 • Fritidsaktiviteter tilrettelagt for synshandicappede f.eks. tandemcykling, goalball, elektronskydning, ridning, gokart, svømning, friluftsliv, musik og meget mere.
 • Individuel styrkelse, med fokus på synsfaglighed indenfor alle ADL- og mobilityområder.
 • Tværfagligt samarbejde mellem fysioterapi, ergoterapi, psykolog, talepædagog, sygeplejerske og lærere.
 • At have fokus på den enkeltes muligheder for inklusion i forhold til skole, uddannelse, arbejde, bolig og fritid

 

Fritidsaktivitets muligheder

 • Ridning
 • Svømning
 • Fitness
 • Elektronskydning
 • Musik

Udover de ovenstående muligheder er der tilbagevendende fællesarrangementer og ture ud af huset samt mere impulsive arrangementer på Vest og/eller sammen med andre enheder på Synscenter Refsnæs.

Der er ligeledes mulighed for at deltage i aktiviteter i nærmiljøet såsom ungdomsskole, ungdomsklub osv.

Hvad kan du forvente?

En faglig og engageret personalegruppe, der arbejder med børnene og de unges ressourcer som det centrale omdrejningspunkt, således at de får de bedst mulige rammer for at udvikle og styrke de personlige kompetencer i et aktivt socialt miljø med andre synshandicappede børn/unge.

Vi har fokus på, at de unge rustes til at håndtere deres synshandicap med alle dets muligheder og begrænsninger, med henblik på mest mulig inklusion i deres fremtidige liv i forhold til uddannelse, arbejde, bolig og fritid.

Mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve samt at påbegynde/gennemføre en STU uddannelse på Synscenter Refsnæs og i samarbejde med skoler og uddannelsessteder i området.

Hjemtransport hver eller hver anden weekend afhængig af bopæl, med brugerbetaling for dem over 18 år.

Andre muligheder:

Alle ophold på Synscenter Refsnæs og boenhed Vest målrettes det enkelte barn/ung – MEN har du/I brug for noget andet end det der er beskrevet her, er du/I altid velkommen til at kontakte os, så vi kan undersøge mulighederne for at imødekomme netop det du/I har behov for.