Tilbudsportalen. Læs mere her

07/04 - 2014

Der kan forekomme urigtige oplysninger på Tilbudsportalen, som vi desværre ikke har mulighed for at rette p.t.
Henvendelser vedr. visitation, takster, målgruppe og lign., bedes rettet til områdeleder Susanne Johansen, sutj@remove-this.regionsjaelland.dk, tlf. 30 45 95 63