Synscenter Refsnæs på KL-konference

10/03 - 2015

Synscenter Refsnæs deltager i dag d. 10. marts 2015 i KL's konference vedr. Udsatte børn og unge. Konferencen finder sted i på Nyborg Strand og sætter fokus på KL's anbefalinger, det bl.a. omfatter:

  • at døgntilbud i højere grad indgår i samspil med kommunernes øvrige tilbud at kommunerne sikrer dagtilbud med et pædagogisk miljø
  • at kommunerne arbejder tværprofessionelt med udsatte børns læring i skolen
  • at kommunerne øger fokus på unges overgang til voksentilværelsen
  • at de børn, der undervises på interne skoler på døgntilbud undervises inden for rammerne af den almindelige folkeskole, så de med tiden kan vende tilbage

Synscenter Refsnæs bakker op om anbefalingerne og er med på konferencen for at bidrage til de faglige drøftelser samt oplyse om Synscenter Refsnæs' funktion som landsdækkende og inklusionsunderstøttende tilbud til børn og unge med synshandicap.