Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år er nu udkommet

02/02 - 2016

Socialstyrelsen har i dag d. 1.2.2016 udsendt en forløbsbeskrivelse i forhold til ”Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år”.

Forløbsbeskrivelsen er en overordnet beskrivelse af de indsatser og samarbejder, der indgår i et koordineret forløb for børn og unge med synsnedsættelse på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Forløbsbeskrivelsen indeholder aktuel viden om, hvilke virkningsfulde indsatser, der er centrale for målgruppen med fokus på den højt specialiserede indsats, som kommunerne har ansvar for at tilvejebringe.

Forløbsbeskrivelsen kan hentes på nedenstående link:

http://vidensportal.dk/handicap/Forloebsbeskrivelse-boern-og-unge-med-alvorlig-synsnedsaettelse