Video hjælper lærere med at finde indgangen til svagtsynede elever

11/09 - 2015

Vi henviser til en artikel på folkeskolen.dk.

Efterskolen på Synscenter Refsnæs har elever, som enten kommer fra en folkeskole eller har gået i specialskole. Deres faglige og synsmæssige forudsætninger er meget forskellige, men med en videooptagelse finder lærerne ud af, hvordan den enkelte elev bruger sin computer og bedst tilegner sig det faglige stof.

Sidste år åbnede Synscenter Refsnæs i Kalundborg en ny efterskole for blinde og svagsynede elever.

Skolen har syv elever på forskellige klassetrin i overbygningen og med forskellige synshandicap spændende fra svagtsynede over stærkt svagtsynede til en helt blind elev.

For at tilgodese de faglige niveauer og samtidig have mange muligheder for at konvertere undervisningsmaterialer til brugbare formater, benytter lærerne sig af digital undervisning i alle fag.


Læs hele opslaget på folkeskolen.dk