Nyt undervisningsmateriale udgivet.

25/10 - 2013

Kursus for forældre til blinde eller stærkt svagsynede børn, en guide til undervisere

Socialstyrelsen har i samarbejde med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Synscenter Refsnæs samt Dansk Blindesamfund udviklet et undervisningsmateriale for forældre til blinde eller stærkt svagsynede børn fra 6 til 12 år.

Undervisningsmaterialet skal bidrage til, at forældre til blinde eller stærkt svagsynede børn får viden om, hvordan de bedst muligt understøtter deres barns udvikling af sociale og personlige kompetencer.
Kurset henvender sig primært til forældre, der ønsker viden om og redskaber til at balancere mellem udfordringer og omsorg, når de opdrager deres børn

Undervisningsmaterialet henvender sig til undervisere inden for både syns- og skoleområdet. Underviserne bør have en pædagogisk eller psykologisk grunduddannelse suppleret med en synsfaglig uddannelse samt erfaring med målgruppen se guiden til undervisningsmaterialet her

Til undervisningsmaterialet høre en bilagsmappe:

Mappen indeholder bilag, der beskriver baggrunden for udviklingen af kursuskonceptet, cases der kan anvendes i undervisningen samt konkrete redskaber, der kan bruges i både børne- og forældreundervisningen

Se bilagsmappen til guiden her.