Nyt udviklingsprojekt – Det nye Refsnæs 2

23/01 - 2014

Det nuværende toårige udviklingsprojekt ”Det nye Refsnæs” afsluttes med udgangen af april 2014, og er derfor gået ind i sin sidste fase, hvor nye ydelser skal ud over rampen. 

For at understøtte dette, iværksættes endnu et intensivt udviklingsprojekt i første kvartal 2014, med henblik på at sikre en fremtidig økonomisk bæredygtig platform for Synscenter Refsnæs samt en gennemsigtig prissætning. Det nye udviklingsprojekt benævnes Udviklingsprojekt ”Det nye Refsnæs 2”, mens det nuværende toårige udviklingsprojekt benævnes ”udviklingsprojekt Det nye Refsnæs 1”.
Begge projekter løber indtil udgangen af april 2014, hvorefter de i maj 2014 skal til politisk behandling i Region Sjælland.

Læs kommissorium for projekt 2 her