Nyt psykologteam i specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs

08/05 - 2015

Synscenter Refsnæs har med ansættelsen af to psykologer fra 1. maj 2015 styrket det landsdækkende specialtilbud for blinde og svagsynede børn og unge i alderen 0-25 år. Cand. psych Tabita Hejl og cand. psych Birgit Jørgensen vil fremover udgøre det psykologteam, der som en del af det tværfaglige udredningsteam på Synscenter Refsnæs skal bidrage den kommunale opgaveløsning.

Se mere omkring udmeldingen af psykologteamet i nedenstående fil