Nyt nyhedsbrev er nu udkommet

17/05 - 2013

Synscenter Refsnæs udvikler nye landsdækkende tilbud, der understøtter blinde og svagsynedes
lokale inklusion.

Læs hele nyhedsbrevet ved at trykke på filen