Nyhedsbrev fra Materialeproduktion og formidling fra Synscenter Refsnæs

07/04 - 2016

Nyt navn til det tidligere materialelaboratorie – ”Materialeproduktion og formidling”

Synscenter Refsnæs opgavevaretagelse er foranderlig og har til formål at imødekomme bruger-nes behov. Brugernes behov ændrer sig, hvorfor opgaver udgår og nye opgaver kommer til. Fælles for alle opgaver er, at det skal være synligt, hvad brugerne kan forvente af Synscenter Refsnæs. Materialelaboratoriet omstiller løbende ydelserne til at imødekomme de behov, brugerne har.

Download nyhedsbrevet