Ny efterskole på Refsnæs holder åbent hus

07/01 - 2014

Pressemeddelelse:

Efterskolen på Refsnæs ved Kalundborg åbner til august 2014. Vi inviterer derfor alle til åbent hus den 25. januar 2014. Mød et engageret team bestående af lærere, pædagoger og skoleledelse. De vil vise rundt på efterskolen og fortælle om efterskolens faglige og sociale indhold.

Efterskolen er et helt unikt tilbud til unge, der er blinde og svagsynede. Gennemgående for efterskolen er brugen af Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) i alle fag. IKT bruges som synskompenserende hjælpemiddel og er en helt nødvendig forudsætning for at unge med et synshandicap i dag kan begå sig i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet:

”Efterskolen på Refsnæs udmærker sig ved at være et af de steder i Danmark, der har størst faglig kapacitet samlet på IKT området. Og så har vi naturligvis lagt stor vægt på at etablere et godt ungemiljø for de kommende elever, for vi ved det har meget stor betydning, når elever og forældre vælger efterskole”, fortæller viceskoleinspektør Berit Houmølle.

Til åbent hus vil der blive vist rundt på efterskolen og dens mange faciliteter og muligheder for udfoldelse. Der skal ”jammes” i musiklokalet og ”nørdes” med iPads og gadgets. Der vil naturligvis være rig mulighed for at stille spørgsmål til medarbejderne på dagen om stort og småt om efterskolen.

Se programmet for dagen i denne flyer

Baggrund for etableringen af Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs er blevet etableret, fordi brugerne af Synscenter Refsnæs har efterspurgt et efterskoletilbud målrettet unge, som er svagsynede eller blinde. Et efterskoletilbud, der styrker inklusionen ved at give den enkelte unge et fagligt og personligt kompetenceløft under efterskoleopholdet, der giver bedre muligheder for, at den unge efterfølgende klarer sig i eget nærmiljø under uddannelse og senere i arbejds- og fritidslivet.
Efterskolen på Refsnæs er en del af Synscenter Refsnæs, som er det landsdækkende specialtilbud for børn og unge, der er blinde og svagsynede.

Kontaktperson

For yderligere information om åbent hus på Efterskolen på Refsnæs kan viceskoleinspektør Berit Houmølle kontaktes på tlf. 60 62 11 15 eller mail behl@remove-this.regionsjaelland.dk

Her kan du se invitationsbrevet

Du kan læse mere om vores efterskoletilbud i denne pjece

Hvis du er synskonsulent eller kommer fra en kommune læs mere her