Legatportioner fra Synshandicappedes Motionsfond

11/01 - 2017

Op med pulsen - opslag om legatportioner fra Synshandicappedes Motionsfond

Af John Heilbrunn, næstformand Dansk Blinde Samfund

 

I 2011 oprettedes en ny motionsfond med det formål at fremme sport, bevægelse og motion for derigennem at stimulere og gøre det muligt for personer med et synshandicap som har bopæl i Danmark at få pulsen op.

Ansøgere skal enten være medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylde betingelserne herfor. Tilbuddet rettes ikke mindst til børn og unge. Dette vil uvægerligt føre til gladere og sundere mennesker, som kan indgå som en del af sociale motionsnetværk.

I 2016 uddeltes mere end en halv snes legater til en samlet værdi på i alt godt 110.000 kr.
I 2017 er et samlet beløb på ca. 125.000 kr. til rådighed, og Dansk Blindesamfund skal som sekretariat for fonden indkalde ansøgninger. Disse skal være konkrete, velbegrundede, gerne innovative og idérige. I betragtning vil især projekter komme, som ikke kan opnå støtte fra anden side.
Fonden kan støtte ansøgninger fra kreative grupper og personer, som har lyst og ideer til at forbedre motionisters kondition på seriøse eller sjove måder.Vi vil så vidt muligt sikre en fornyelse i modtagerkredsen, således at initiativtagere, der igennem flere år har modtaget legatportioner, vil nyde lavere prioritet end henvendelser fra nye ansøgere.

Det er som udgangspunkt en betingelse for at kunne modtage et legat, at modtageren vil møde op til uddelingen, som finder sted den 7. juni kl. 13 i Portalen, som er beliggende Greve, i umiddelbar tilslutning til Hundige S-tog station. Fonden dækker dokumenterede rejseomkostninger til dette arrangement.
Desuden forventes det, at modtagerne så vidt muligt giver en tilbagemelding om brug af legat, herunder erfaringer, som kan videregives til andre til inspiration.

Ansøgning sendes til Dansk Blindesamfund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, e-mail: info@remove-this.blind.dk mrk. ”Motionsfond”.

Ansøgninger skal være modtaget senest den 4. marts 2017. 


Du kan læse mere om Synshandicappedes Motionsfond på Facebook og hjemmesiden: www.fdlux.lu/en/foundation/synshandicappedes-motionsfond