Fredag den 4.3.2016 havde STU og Efterskolen besøg af Kasper, der er studerende på Kolding designskole

08/03 - 2016

Kasper læser industriel design og skriver afgangsprojekt om, hvordan man kan konstruere køretøjer til målgruppen med synshandikap.

Kasper havde medbragt en model, faktisk 3, da han kunne bygge den oprindelige model om til dels en segway og dels løbehjul.

Vi havde en rigtig fin formiddag, hvor alle elever havde mulighed for at afprøve de 3 muligheder i skolens gymnastiksal.

Efter hver afprøvning evaluerede eleverne om brugervenligheden, og især var eleverne gode til at komme med forslag til, hvilke kriterier der skulle være tilstede i forhold til at anvende én af de 3 køretøjer.

Eleverne kom ikke overraskende med digitale løsninger, herunder apps, som de forestiller sig integreret i køretøjet.

Alt sammen elementer der kan understøtte den enkelte borger til, at kunne færdes frit og uafhængigt.

Anne Nordskov
Skolekonsulent, ADL og mobilityinstruktør