Forældremøde på Synscenter Refnæs

07/03 - 2016

LFBS afholder forældremøde hos Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg, lørdag d. 2. april 2016 fra kl. 11.00 til 15.30

Kort om forældremødet

Målgruppen er forældre til børn under 15 år, hvor børnene er hjemmeboende og inkluderet lokalt. Formålet med mødet er at Synscenter Refsnæs informerer om deres rolle vedrørende synshandicappede børn og forældre. Hvad kan Synscenter Refsnæs være behjælpelig med og hvordan? Hvad er børnenes og forældrenes forventninger?

På mødet vil Synscenter Refsnæs gennemgå deres tilbud til børn og forældre. Hvilke tilbud er gratis (finansieret af VISO/KAS) og hvilke tilbud kræver kommunal finansiering

I Forløbsbeskrivelsen for Synshandicappede 0 til 18-årige er der 11 anbefalinger til kommunerne. Hvilken rolle har Synscenter Refsnæs i denne sammenhæng?

Program for forældremødet

11.00: Velkomst og præsentation af Synscenter Refsnæs tilbud til børn og unge synshandicappede.

12.00 til 13.00: Frokost og netværk

13.00 til 15.00: Forældreerfaringer og spørgsmål.
Før skoleaktiviteter herunder fritid, bevægelse og idræt.
Inklusion i Folkeskolen hvordan?

15.00 til 15.30: Opsamling og afslutning

Tilmelding

Tilmeld dig denne spændende dag, så du med ny viden, kan medvirke i processen omkring dit barn!

Dette skal ske senest den 21. marts til formand@remove-this.lfbs.dk. Skriv venligst "Forældremøde Synscenter Refsnæs" i emnelinjen.

Læs mere om forældremødet hos Synscenter Refsnæs på www.lfbs.dk