Forældremøde på IBOS

15/02 - 2016

Kort om forældremødet

Målgruppen er forældre og unge over 15 år. Formålet med mødet er, at IBOS informerer om deres rolle vedrørende synshandicappede unge, forældre og unge. Hvad kan IBOS hjælpe med og hvordan? Hvad er de unge og forældrerens forventninger?

Mødet vil fokusere på følgene temaer:

  • IBOS årshjulet 2016
  • IBOS' rolle i forhold til den netop offentliggjorte forløbsbeskrivelse for Synshandicappede 0-18 årige
  • IBOS' rolle i forhold til Specialpædagogisk støtte (SPS)
  • Den unge synshandicappede og arbejdspladsen; hvorledes kan samspillet fungere mellem den unge, arbejdspladsen, jobcentre, lokale og regionale tilbud og IBOS

Program for forældremødet

11.00: Velkomst og præsentation af IBOS tilbud til unge synshandicappede
12.00 til 13.00: Frokost og netværk
13.00 til 15.00: Forældre og unge – erfaringer og spørgsmål

  • SPS og ungdomsuddannelserne
  • SPS; IBOS og de videregående uddannelser
  • IBOS, erhvervsvejledning og arbejde

15.00 til 15.30: Opsamling og afslutning

TIlmelding

Tilmeld dig denne spændende dag, så du med ny viden, kan medvirke i processen omkring dit barn!

Dette skal ske senest den 7. marts til formand@lfbs.dk. Skriv venligst "Forældremøde IBOS" i emnelinjen.

De unge er også velkomne!

Læs mere om forældremødet på IBOS på www.lfbs.dk