Børge Jensen ansat som afdelingsleder for Specialrådgivningen pr. 1. marts 2016

13/01 - 2016

Stillingen som afdelingsleder for Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs har været opslået eksternt, og et enstemmigt samtaleudvalg har valgt at ansætte Børge Jensen i stillingen.

Med ansættelse af Børge Jensen er det lykkes at styrke Synscenter Refsnæs Specialrådgivning med en leder med stærke erfaringer og kompetencer fra både ledelse og specialundervisningsområdet, og som er vant til at navigere og arbejde sammen med de mange aktører på området – både VISO/KaS, brugerorganisationer og kommunerne.

Børge Jensen er uddannet speciallærer med speciale i læsning og erhvervede hjerneskader og har en pædagogisk diplomlederuddannelse, hvor fokus har været rettet mod kommunikation og dialogbaseret ledelse.

Børge Jensen har været ansat i ”Det Gule Pakhus” i Storstrøms Amt, hvor hans primære arbejdsområder var voksne med erhvervet hjerneskade og teknologi til handicappede, ikke synsområdet, men i et tæt samarbejde med Synscentralen Vordingborg.

Derefter startede Børge Jensen i 1996 som leder af Dagskolen Kolonien Filadelfia (voksenspecialundervisningstilbud) og havde herudover ledelsen af Værksteds- og Aktivitetscenteret på Kolonien Filadelfia i en 2 årig periode.

Fra 2003 til 2005 op til kommunalreformen blev Dagskolen sammenlagt med Tal Høre Syns instituttet i Slagelse, hvor Børge Jensen i denne periode var leder for begge institutioner.

I 2005 blev Børge Jensen ansat som skoleleder for Børneskolen på Filadelfia, hvor han desuden fik ledelsesansvaret for Specialrådgivningen om Epilepsi og Videnscenter om Epilepsi.

I de seneste tre år har Børge Jensen været afdelingschef for en afdeling bestående af Børneskolen, Specialrådgivning om Epilepsi samt neuropsykologisk afdeling.

Et fællestræk for alle Børge Jensens ledelsesopgaver har været forandringsledelse i forhold til at tilpasse institutioner til strukturelle forandringer, dvs. omgivelsernes skiftende krav og efterspørgsel og som forudsætning herfor gennemføre nødvendige kulturforandringer internt for at kunne leve op til de eksterne krav.

Børge Jensen har således et godt erfaringsgrundlag for at kunne fortsætte arbejdet med tilpasning af specialrådgivningen til de nye udfordringer, der ligger i forhold til samarbejdet med Socialstyrelsen - VISO/KaS, brugerorganisationerne og kommunerne.

Børge Jensen lægger vægt på at bringe alle gode kræfter og erfaringer i spil i forandringsprocesser, for som Børge Jensen udtrykker det:

”Der findes ingen manual for forandringsprocesser. Det betyder, at al tilgængelig erfaring altid skal bringes i spil i forhold til den virkelighed, der eksisterer, og jeg vil skulle bruge tid på at sætte mig grundigt ind i den nye opgave og de udfordringer, Specialrådgivningen står overfor.

Samtidig lægger jeg altid som udgangspunkt meget vægt på en gensidig dialog, en gensidig respekt og fælles løsninger mellem ledelse medarbejdere, brugere, kommuner og socialstyrelse”.

Souschef for Synscenter Refsnæs og områdeleder for Specialrådgivningen Berit Houmølle udtaler:
”Jeg hilser ansættelsen af Børge Jensen meget velkommen og glæder mig over, at Synscenter Refsnæs er lykkes med at få Børge med på holdet. Børge har erfaring med ledelse i det højt specialiserede felt og har en stærk profil ift. udvikling og forandringsledelse. Børge har ligeledes erfaring med opgaveløsning i forhold til bl.a. Socialstyrelsen, Undervisningsministeriet samt kommunale aktører, hvor han lægger vægt på en gensidig dialog, respekt og fælles løsninger som et fundament for et godt samarbejde”.

”Jeg ser frem til et tæt og konstruktivt samarbejde med Børge Jensen i forhold til fortsat at bidrage til samarbejdet om udvikling af synsområdet til gavn for børn og unge i Danmark, som er dem, det hele drejer sig om”.
 
Venlig hilsen

Berit Houmølle

Souschef for Synscenter Refsnæs
Områdeleder for Specialrådgivningen