Beskatning af kilometerpenge - forældrekørsel

20/01 - 2017

Mulighed for dækning af transportudgifter

Forældre til børn og unge i behandlingstilbud og lignende under Region Sjælland, der befordrer deres børn til og fra vores institutioner har mulighed for at få dækket deres transportudgifter, enten med hjemmel i § 6 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen, eller med hjemmel i servicelovens § 41, hvis der er tale om kørsel mellem fritids-/pasningstilbud og hjem.

Skatterådet har offentliggjort, at denne type kørselsgodtgørelse (km-penge) er skattepligtig for forældrene, og derfor skal indberettes som B-Indkomst.
(Meddelelsen i SKM2010.420.SR ses her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1901443)

Skatterådet har i samme afgørelse oplyst, at forældrene har mulighed for selv at fratrække samme beløb på deres egen selvangivelse, fordi man må fratrække udgifter til indkomstens erhvervelse jf. statsskatteloven § 4 og § 6, stk. 1, litra a.

Vejledning til forældrene

I praksis skal forældre, der får oplyst kørselsgodtgørelse som B-indkomst, hvert år forud for godkendelsen af selvangivelsen på SKAT’s hjemmeside, gå ind i opgørelsen og 0-stille feltet med B-indkomsten vedrørende godtgørelsen, og evt. skrive i feltet for begrundelse ”jf. SKM2010.420”. På denne måde bliver beskatningen 0-stillet.

Eventuelle spørgsmål til beskatningen og teknikken vedrørende o-stillingen på selvangivelsen, skal rettes til SKAT.