Bendt Nygaard Jensen ansat som videnskonsulent i Specialrådgivningen pr. 1. september 2016

08/09 - 2016

Stillingen som videnskonsulent i Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs har været opslået eksternt, og et enstemmigt samtaleudvalg har valgt at ansætte Bendt Nygaard Jensen i stillingen.

Med ansættelse af Bendt Nygaard Jensen er det lykkes at styrke Synscenter Refsnæs Specialrådgivning med en medarbejder med stærke erfaringer og kompetencer fra en år-række som leder af et videncenter og senest  fem år som faglig konsulent i Socialstyrelsen på handicapområdet. Bendt er vant til at navigere og arbejde sammen med de mange aktører på synsområdet, herunder VISO/KaS, brugerorganisationer samt kommunerne og synskonsulenter.

Bendt Nygaard Jensen er uddannet cand.phil. i dansk og massekommunikation og har en Ph.d. grad i afsætningsøkonomi/marketing. Hans karriere har dog været præget af vi-dens- og udviklingsarbejde på synsområdet siden starten som leder af Videncenter for Synshandicap i 1994. Under tiden i Socialstyrelsen har han erhvervet kompetencer i form af Socialstyrelsens projektlederuddannelse samt Socialstyrelsens kompetenceudviklings-forløb i videnbaseret praksis og resultatbaseret styring.

Bendt Nygaard Jensen har været ansat i Socialstyrelsen som faglig konsulent og koordinator, hvor hans primære arbejdsområder var monitorering af videnudviklingen på fagområdet synshandicap herunder forskningsreview, vurdering af viden fra forskning og anvendelse af viden i projekter og specialrådgivning og rehabilitering. Bendt Nygaard Jensen har arbejdet med indsamling, bearbejdning og formidling af viden, ligesom målgruppeanalyser og kortlægning af aktuel bedste viden om specialundervisningsmæssige og rehabiliterende indsatser ligger indenfor hans kompetenceområde.

Bendt Nygaard Jensen bidrog i sin funktion af faglig konsulent i Socialstyrelsen til udarbejdelse af Central Udmelding (2015) og Forløbsbeskrivelsen for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (2016).
Bendt Nygaard Jensen har ydermere været leder af Videncenter for Synshandicap (1994-2010), hvor hans primære arbejdsområder var udvikling af videncentret, opsamling af praksisviden i samarbejde med fagprofessionelle, bearbejdning og udvikling af viden om synshandicap, opbygning af en vidensbank på fagområdet, faglig netværksetablering og udgivelse af mange faglige publikationer, som understøttede specialrådgivningen landet over.

Bendt Nygaard Jensen har således et godt erfarings- og kompetencegrundlag for at kunne indgå i den nyetablerede Videns- og udviklingsenhed i Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs.

Bendt Nygaard Jensen lægger vægt på et dialogbaseret samarbejde med Socialstyrelsen og kommunerne i den fælles opgave med at opsamle, bearbejde og dokumentere viden med henblik på at sikre, at ydelser, der udgår fra Synscenter Refsnæs, har afsæt i aktuel bedste viden og bidrager til udvikling af nye tilgange og metoder til gavn for borgerne.
Bendt Nygaard Jensen udtaler: ”Jeg har et bredt kendskab til aktører, interessenter og netværk fra mine opgaver i hhv. Socialstyrelsen og Videncenter for Syns-handicap, ligesom jeg har gode samarbejdserfaringer med praksis og kommunale beslutningstagere. Det er min passion at medvirke til at skabe videnbase-ret udvikling og forandring til gavn for både borgere, kommuner og det fagprofesionelle felt. Et højt specialiseret vidensmiljø og landsdækkende tilbud som Synscenter Refsnæs, er et ”must” for børn og unge med synsvanskeligheder og aktørerne omkring denne målgruppe”.

Souschef for Synscenter Refsnæs og områdeleder for Specialrådgivningen Berit Houmølle udtaler:
”Jeg hilser ansættelsen af Bendt Nygaard Jensen meget velkommen og glæder mig over, at Synscenter Refsnæs er lykkes med at få Bendt med på holdet. Bendts kompetenceprofil er et perfekt match til de initiativer og tiltag i forhold til Specialrådgivningens nyetablerede Videns- og udviklingsenhed, som skal bi-drage til at sikre, at Synscenter Refsnæs’ interne synsfaglige praksis er videns-baseret i forhold til aktuel bedste viden og lovende praksis. Dermed kan Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs fortsat understøtte målgruppen af børn og unge med synsnedsættelse med viden på et højt specialiseret niveau i tæt samarbejde med kommunerne”

”Jeg ser frem til et tæt og konstruktivt samarbejde med Bendt i forhold til fort-sat at bidrage til samarbejdet om udvikling af synsområdet til gavn for børn og unge i Danmark, som er dem, det hele drejer sig om. Og jeg ved at mange af vore samarbejdspartnere vil nikke genkendende til vores nye videnskonsulent”.

Bendts kontaktoplysninger er:
Mail: becj@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobil: 20 49 14 80
 
Venlig hilsen

Berit Houmølle

Souschef for Synscenter Refsnæs
Områdeleder for Specialrådgivningen