Tilkaldevikarer til Boenhederne samt efterskolen på Synscenter Refsnæs

Har du

Mulighed for, at arbejde på alle tidspunkter af døgnet i alle ugens dage? Mulighed for, at træde til med kort varsel? Et stort omsorgsgen og lyst til, at arbejde med mennesker med særlige behov? Lyst til, at udvikle dig selv og måske lære noget nyt? Kørekort til alm. bil?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så læs videre her.


Synscenter Refsnæs er et landsdækkende tilbud for børn og unge med synsnedsættelse agtseende børn og unge i Danmark. Synscenter Refsnæs indeholder både botilbud med efterskoledel, skoletilbud og kursustilbud. Der udover råder stedet over egen gymnastiksal, musiklegeplads, motionsrum, svømmehal m.m.

Børne/ungegruppen er meget forskellige og opgaven som tilkaldevikar derfor ligeså. Fælles for opgaven som tilkaldevikar er, at give omsorg/støtte til barnet/den unge ud fra det udviklingsniveau de har.

Tilkaldevikarerne skal indgå på lige fod med det faste personale, og der vil være brug for hjælp til alle daglige gøremål. Dette kan være bleskift, badning, spisning osv. Nogle af børnene/de unge har brug for hjælp til det hele hvor andre skal guides verbalt og enkelte er helt selvhjulpne.

Arbejdet som tilkalde vikar består bl.a. i, at være med til at give børnene/de unge en dag med indhold, aktiviteter og mulighed for udvikling.

Som tilkaldevikar er man ansat på hele Synscenter Refsnæs og skal derfor kunne tage vagter på alle fire boenheder samt på efterskolen.

Ansøgningsfrist

30.04.17

Ansættelsessamtaler

05.05.17

Kontaktperson(er):

Navn: Tine Thorndal Poulsen
Email: tipo@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobile: 24 67 76 98

Navn: Susanne Tina Johansen
Email: sutj@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 01 32
Mobile: 30 45 95 63

Søg jobbet her http://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=8999

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det landsdækkende specialtilbud til børn, unge og voksne, der er blinde eller har synsnedsættelse. Alle børn og unge, der er opført i Synsregistret, kan gøre brug af vores tilbud.

Synscenter Refsnæs tilbyder: Synsprofessionel rådgivning og vejledning på Synscenter Refsnæs og skræddersyede tilbud lokalt i samarbejde med kommuner og kommunikationscentre med henblik på at understøtte inklusion. Undervisning efter folkeskoleloven med mulighed for boophold.

Tilgængelige undervisningsmaterialer, der er tilrettelagt for blinde og svagsynede i vuggestuer, børnehaver og skoler. Udvikling af og rådgivning om inklusionsteknologi.