Psykolog til National Specialrådgivning, Synscenter Refsnæs, Kalundborg

Synscenter Refsnæs søger dygtig psykolog til tværprofessionel indsats for børn og unge, der har en synsnedsættelse eller er blinde. Vi møder børn og unge med komplekse problemstillinger fra hele Danmark og Grønland.

Vi udvider vores psykologfunktion og teamet spejder efter en selvstændig og dedikeret psykolog, der har mod på at bringe sit fag og sin erfaring i spil og formår at gøre det i tæt samarbejde med målgruppen, familien og de lokale fagprofessionelle.

Vi leverer i samarbejde med lokale synskonsulenter et højt specialiseret tilbud til barnet og familien; og supplerer og understøtter dermed kommunernes arbejde med rehabilitering og inklusion. Som psykolog skal du bidrage målrettet med udredning og rådgivning af børnene og de unge og undervisning og rådgivning til deres pårørende og de professionelle, der er omkring børnene i hverdagen. Opgaven løses dels på Synscenter Refsnæs og dels lokalt i barnets nærområde.

Vores nye kollega skal være fagligt stærk, idérig og udviklingsorienteret og kunne se sig selv levere en bred vifte af opgaver, der understøtter barnets individuelle behov og relationer. Vi arbejder helhedsorienteret, løsningsfokuseret og vidensbaseret og er optaget af, hvordan vi fremadrettet styrker handleforslag, dokumentation og formidling - til gavn for målgruppen.

Stillingen er organisatorisk placeret i Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs ved Kalundborg. Her arbejder 3 psykologer, ergoterapeut, fysioterapeut, videnskonsulent og synskonsulenter med specialpædagogisk og lærerfaglig baggrund.

Psykologernes opgaver forudsætter en evne til at inddrage elementer fra forskellige praktiske og teoretiske retning. Elementer fra det systemisk-narrative og fra den anerkendende position er gennemgående i vores tilgang og tilbud til barnet og familien.

Opgaven

 • Understøtte trivsel, læring og udvikling bl.a. gennem udredning, rådgivning, samtaler og undervisning
 • Psykologisk udredning fulgt op med handleforslag og rådgivning
 • Samarbejde med forældre, lokale synskonsulenter og andre interessenter i barnets/den unges lokale miljø
 • Psykologens stemme i det tværprofessionelle team
 • Undervisning og faglige oplæg for forældre og fagprofessionelle i kommuner og synscentre, nationalt og evt. i udlandet ved internationale synsfaglige konferencer
 • Supervision af fagprofessionelle kolleger og samarbejdspartnere
 • Faglige bidrag til videreudvikling af udredning, rådgivning, dokumentation og kommunikation
 • Deltage i udviklingen af tværfaglige metoder til at understøtte inklusion og (re)habilitering

Du får indflydelse på dine opgaver og arbejdstilrettelæggelse og på udviklingen af Synscentrets tilbud, ligesom der er mulighed for at deltage i faglige netværk og deltage i nationalt og internationalt samarbejde.

Personprofil

 • Interesse for - hvad det vil sige, når man er yderst begrænset på synssansen
 • Udviklingspsykologisk viden om børn og unge
 • Brænder for psykologisk udredning af børn og unge – og med en gerne neuropsykologisk tilgang
 • Viden om og gerne erfaring med psykologisk udredning af børn og unge med multiple funktionsnedsættelser
 • Gerne kendskab til Bayley III, WPPSI-IV og WISC-IV/WISC-V
 • Evne til relationsarbejde, også når samtalen er svær og der er flere synspunkter i spil
 • Lyst til og gerne erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • Fleksibel - villig til at yde landsdækkende indsats i børnenes nærmiljø
 • Velformuleret og præcis, når du formidler, dokumenterer og evaluerer

Synscenter Refsnæs lægger vægt på, at du er en initiativrig, nysgerrig og kontaktskabende person med et stærkt personligt fundament til at indgå i et engageret tværfagligt samarbejde. Humor og en positiv indstilling anses som vigtigt udgangspunkt for et godt samarbejde.

Du skal have lyst til at blive udfordret og til at udvikle og specialisere din psykologfaglige indsigt med fokus på det psykologiske i det synsfaglige. Synscenter Refsnæs faciliterer den nødvendige kompetenceudvikling, herunder mulighed for specialistuddannelse efter nærmere aftale.

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det nationale center for børn og unge, der har en synsnedsættelse eller er blinde. Vi er specialister med næsten 150 års erfaring og er med til at sikre, at børn med synsnedsættelse og blindhed kan udvikle, lære og tilegne sig færdigheder til at klare sig i skolen og i livet. Centret har også skole og botilbud og ligger naturskønt ved Kalundborg Fjord.

Praktisk

Vi tilbyder et job i et røgfrit miljø.
Vi forestiller os en stilling på mellem 30 og 37 timer pr. uge. Ansættelse i henhold til overenskomst og med mulighed for også at arbejde hjemmefra.

Tiltrædelse 1. oktober eller før.

Ansøgningsfrist

21.08.17 kl.12.00

Samtaler

i uge 34

Kontaktpersoner

Afdelingsleder: Nanette von der Lippe Borges
Email: navb@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobil: 22 30 04 77

Eller

områdeleder/souschef: Berit Houmølle
Email: behl@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobil: 60 62 11 15

Søg stillingen her