Pædagog til Synscenter Refsnæs, Kalundborg

Botilbuddet Fløjen søger en pædagog med gode relationelle kompetencer, med lyst til faglig udvikling.

Fløjen er et botilbud for børn og unge mellem 0-25 år med synshandicap og mindre tillægshandicap, som går i skole, tager STU, er i arbejde eller beskæftigelsestilbud.

De primære mål for det pædagogiske arbejde er børn og unges udvikling af sociale og faglige kompetencer, der giver dem bedst mulige betingelser for inklusion i videre uddannelse og arbejdssammenhænge. Dette opnås via målrettet pædagogisk arbejde med udvikling af kompetencer og færdigheder indenfor ADL og mobility.

Formålet er at alle opnår maximal indflydelse og kompetencer til at tage ansvar for egne hverdagsaktiviteter, som rengøring, madlavning, sundhed, og et aktivt socialt liv.

Sociale og fysiske aktiviteter er en stor del af hverdagen ligesom arbejde med IKT der understøtter de unges muligheder for tilgængelighed vægtes højt.
Hverdagen foregår i et tæt tværfagligt samarbejde mellem pædagoger og andre faggrupper.
Vi søger en pædagog der har gode relationelle kompetencer, er fagligt reflekterende og god til skriftlig dokumentation.

Det er væsentligt at vores nye pædagog:

  • Vil arbejde pædagogisk anerkendende og bidrage positivt til en tværfaglig indsats
  • Har lyst til at tilegne sig kompetencer om synsnedsættelser
  • Vil arbejde med personlig og faglig pædagogisk udvikling
  • Kan navigere i en hverdag med mange forskellige udfordringer, tage initiativ og ansvar.
  • Vil bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø

Vi tilbyder en stilling som pædagog med gode udviklingsmuligheder, et alsidigt job i en hverdag med mulighed for stor indflydelse og dertil:

  • En god og attraktiv arbejdsplads i en organisation, der lægger vægt på kvalitet og udvikling, og med kolleger der er kompetente og lydhøre
  • Et tværfagligt miljø, idet der på Synscenter Refsnæs er ansat ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejersker, synskonsulenter og psykologer samt pædagoger og lærere
  • En afvekslende hverdag med gode kompetenceudviklingsmuligheder herunder faglig supervision

Stillingen er på fuld tid. Arbejdstiderne er fordelt over hele døgnet hele året rundt.

Ansøgningsfrist

31.01.18

Samtaler

07.02.18

Ansættelsesdato

01.04.18

Kontaktperson(er):

Navn: Anna Sofie Holm Pedersen
Stilling: Afdelingsleder
Email: annape@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 93 56 74 80

Navn: Susanne Tina Johansen
Stilling: Områdeleder
Email: sutj@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 01 32
Mobile: 30 45 95 63

Søg jobbet her

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det landsdækkende specialtilbud til børn, unge og voksne, der er blinde eller har synsnedsættelse. Alle børn og unge, der er opført i Synsregistret, kan gøre brug af vores tilbud.

Synscenter Refsnæs tilbyder: Synsprofessionel rådgivning og vejledning på Synscenter Refsnæs og skræddersyede tilbud lokalt i samarbejde med kommuner og kommunikationscentre med henblik på at understøtte inklusion. Undervisning efter folkeskoleloven med mulighed for boophold.

Tilgængelige undervisningsmaterialer, der er tilrettelagt for blinde og svagsynede i vuggestuer, børnehaver og skoler. Udvikling af og rådgivning om inklusionsteknologi.