Afdelingsleder til unikt Børne- og ungetilbud, Synscenter Refsnæs

Brænder du for at gøre en forskel, og kan du konsolidere og videreudvikle et unikt tilbud for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser i tæt samspil med dedikerede og dygtige medarbejdere? Så skal du søge stillingen som afdelingsleder på Synscenter Refsnæs.

Som afdelingsleder skal du være med til at lede et af centerets botilbud samt det efterskolelignende tilbud for unge med alvorlige synsnedsættelser mellem 14 og 25 år. Både bo- og efterskoletilbuddet arbejder målrettet på, at de unge opnår en høj grad af selvstændighed og selvhjulpen hed.

For alle tilbud gælder, at de har meget engagerede og kompetente medarbejdere. De to tilbud flytter i løbet af 2017 til nye bygninger, der ligger centralt på Synscenter Refsnæs´ område. En væsentlig opgave for afdelingslederen vil være, at styrke sammenhængen mellem områderne i tæt samarbejde med den øvrige ledelse.

Synscenter Refsnæs forventer, at du som ny afdelingsleder har en pædagogisk eller anden relevant professionsuddannelse, og at du har erfaring fra døgntilbud. Det forventes også, at du har erfaring med ledelse, evt. som koordinator eller projektleder, og at du har et iøjnefaldende talent for at lede fagprofessionelle.

Det er ligeledes et krav, at du evner at udvikle, kvalitetssikre og dokumentere solid faglig praksis. Du er i stand til at sikre gode relationer hele vejen rundt – til medarbejdere, til de unge, til forældrene og til tilbuddenes mange andre interessenter.

Synscenter Refsnæs er det landsdækkende specialtilbud til børn og unge med alvorlige synsnedsættelser. Centeret er kendetegnet ved rigtig gode relationer til brugere og interessenter, et meget stærk fagligt miljø, og meget engagerede og kompetente medarbejdere.

Vi søger en ny afdelingsleder, der med et stort ledelsesrum kan tage initiativ og følge op – og kan bidrage til den fortsatte positive udvikling for
botilbud, STU og Efterskoletilbuddet, men også for centeret som helhed.

Du kan her finde uddybende materiale om stillingen, hvor kravene til afdelingslederen er uddybet. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Susanne Tina Johansen, 30 45 95 63 eller partnerne fra Genitor Henning Meldgaard, 31 41 05 63.

Stillingen besættes på overenskomstvilkår med mulighed for forhandling af individuelle tillæg afhængig af kvalifikationer.

Ansøgningsfrist

14.05.17

Samtaler

18.05 og 30.05.17. Mellem de to samtaler vil der være et testforløb hos Genitor.

Du kan søge stillingen via Genitors hjemmeside

Kontaktperson

Vil du vide mere om stillingen så kan områdeleder Susanne Tina Johansen kontaktes på tlf. 59 57 01 32, mail sutj@remove-this.regionsjaelland.dk