20/01 - 2017:  Beskatning af kilometerpenge - forældrekørsel

Forældre til børn og unge i behandlingstilbud og lignende under Region Sjælland, der befordrer deres børn til og fra vores institutioner har mulighed for at få dækket deres transportudgifter

18/01 - 2017:  Invitation til selvværdskursus fra Dansk Blindesamfunds Ungdom

Dansk Blindesamfunds Ungdom: Oplever du af og til, at det kan være svært at få nye venner fx. i skolen? Har du somme tider oplevet, at du ikke tør kaste dig ud i noget, som du rigtig gerne vil? DBSU inviterer nu dig, som er mellem 12 og 18 år til selvværdskursus.

11/01 - 2017:  Legatportioner fra Synshandicappedes Motionsfond

Motionsfondens formål at fremme sport, bevægelse og motion for personer med et synshandicap, som har bopæl i Danmark. Ansøgere skal enten være medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylde betingelserne herfor. I 2016 uddeltes mere end en halv snes legater til en samlet værdi på i alt godt 110.000 kr.

Opslagstavlen

Klik på Biblus ikonet for at downloade de undervisningsmaterialer vi allerede har lavet

ONLINE MATERIALER: Biblus Digitale bibliotek


Kom direkte til Mediateket her

Kom direkte til Mediateket

Synscenter Refsnæs en del af et samlet specialrådgivning under VISO i SocialstyrelsenFødevarestyrelsens rapporter

Se fødevarestyrelsens kontrolrapporter