21/05 - 2015:  LFBS og DBSU afholder Laugelejr fra mandag, den 13. juli til lørdag, den 18. juli 2015

Laugelejren er et fantastisk ferietilbud til familier med børn og unge der er synshandicappet og har et eller flere tillægshandicap. I garanteres en uge fyldt med fest, farver og fede oplevelser.

08/05 - 2015:  Nyt psykologteam i specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs har med ansættelsen af to psykologer fra 1. maj 2015 styrket det landsdækkende specialtilbud for blinde og svagsynede børn og unge i alderen 0-25 år

28/04 - 2015:  DHIFs sommerferie sportsskoler for børn og unge med handicap

Dansk Handicap Idræts-Forbund udbyder sportsskoler i tæt samarbejde med lokale idrætsforeninger

01/06 - 2015:  Inspirationsdage for forældre og deres synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser

Forældre, der har et synshandicappet barn i alderen 0 -7 år med forsinket synsudvikling eller CVI (hjernebetinget synsnedsættelse). Børn, der udvikler sig langsomt eller ikke er alderssvarende og børn, der har flere handicapkombinationer som for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer og...

Opslagstavlen

Klik på Biblus ikonet for at downloade de undervisningsmaterialer vi allerede har lavet

ONLINE MATERIALER: Biblus Digitale bibliotek

Kom direkte til materialebestillingen her

Bestillingsseddel til materialer

Kom direkte til Mediateket her


Synscenter Refsnæs sender via Digital Post


Synscenter Refsnæs bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i SocialstyrelsenFødevarestyrelsens rapporter

Se fødevarestyrelsens kontrolrapporter