09/01 - 2018:  Narrativ forskning

Narrativ forskning er en del af Synscenter Refsnæs pædagogiske praksis

05/12 - 2017:  Nyt projekt på Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs står i første halvdel af 2018 i spidsen for et pilotprojekt

01/11 - 2017:  Sareptakursus

Spielmeyer Vogt-teamet og Forældreforeningen har i samarbejde afholdt Sareptakursus den 10 & 11 oktober 2017